دنیای سوفی

5 فوریه

دنیای سوفی

دنیای سوفی PDF فارسی

نویسنده : یوستین گردر

مترجم : حسن کامشاد

فلسفه برای همه

21 آوریل

فلسفه برای همه

متن PDF          متن DOC

برگرفته از درسنامه

قدرت نفوذ

30 مارس

قدرت نفوذ INFLUENCE

نویسنده:رابرت چالدینی

PDF انگلیسی           MOBI انگلیسی           EPUB انگلیسی

خلاصه مطلب                 فایل صوتی1               فایل صوتی2

تفاوت «اخلاق» وآداب و رسوم و عرف و عادت

10 مارس

Malekianتفاوت «اخلاق» وآداب و رسوم و عرف و عادت

سخنران: مصطفی ملکیان

متن PDF

برگرفته شده از:«وبسایت نیلوفر»

درسگفتارهای خدا راز جهان

5 ژانویه

mojtahed-shabesta2riدرسگفتارهای خدا راز جهان

سخنران:محمد مجتهد شبستری

گفتار اول     گفتار دوم     گفتار سوم     گفتار چهارم     گفتار پنجم

گفتار ششم     گفتار هفتم     گفتار هشتم     گفتار نهم     گفتار دهم

گفتار یازدهم    گفتار دوازدهم

           برگرفته شده از:»وبسایت شخصی محمد مجتهد شبستری«

شیرجه در خوشبختی

18 نوامبر

stumblingشیرجه در خوشبختی

نویسنده:دنیل گیلبرت

مترجم:فیروزه مهرزاد

PDF انگلیسی                     PDF فارسی

MP3 انگلیسی

زندگی در عیش مردن در خوشی

14 نوامبر

Amuzing

زندگی در عیش مردن در خوشی

نویسنده:نیل پستمن

مترجم:صادق طباطبایی

PDF انگلیسی                PDF فارسی